جیگ و مواد روکش جیگ


جیگ و مواد روکش جیگ عامل اصلی در آبکاری موفق:

طراحی و ساخت انواع جیگ های آبکاری مطابق تکنولوژی روز جهان بر اساس نیاز مشتریان

با روکش پلاستیزول آلمانی با مشاوره و همکاری شرکت های خارجی

جیگ  آبکاری  روکش پلاستیزول    جیگ  آبکاری  روکش پلاستیزول

جیگ  آبکاری  روکش پلاستیزول

 

آبکاری موفق و با کیفیت بدون استفاده از جیگ های مناسب امکان پذیر نیست .

استفاده از جیگ های مناسب و روکش استاندارد مزایای ذیل را در فرآیندهای آبکاری،به همراه خواهد داشت:

·         افزایش تیراژ تولید

·         کاهش هزینه تمام شده آبکاری

·         توزیع یکنواخت تر پوشش در سطح قطعات

 

بازدید: 8352
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک