آبکاری نقره


آبکاری نقره

 

فرآیند آبکاری نقره براق Elfit 73

فرآیند آبکاری نقره براق در محدوده وسیعی از ضخامت ها ، پوشش نقره شفاف براق و سفید همراه با سختی متوسط ایجاد می کند حتی براقیت بسیارخوب با پوشش های خیلی نــــازک نیز بدست می آید. این محلول براقیت فوق العاده با توان پرتاب بالایی دارد.

 آبکاری نقره آنتی تارنیش نقره   

 

آبکاری نقره سخت ALTIX

 فرآیند نقره براق ALTIX پوششهای نقره روشن ، براق ، با سختی قابل کنترل با رنج وسیعی از ضخامت را ایجاد می کند. این فرایند مخصوصاً برای کاربردهای نقره براق تزئینی و آبکاری نقره سنگین و تکنیکی در محلول در سیستمهای آویز و بارل مناسب می باشد. توان پرتاب براق و سهولت نگهداری و ماندگاری بالا از مشخصات برجسته نقره براق ALTIX می باشد. سختی پوششهای حاصله جدید ( تازه آبکاری شده ) بین 140 تا 180 HV  ویکرز ( 0.05) بوده و تنها در طی انبارداری به طور جزئی کاهش می یابد.

فرآیند آنتی تارنیش نقره Sil-Aft CF Antitarnish

یک فرآیند الکترولیتی جهت محافظت از نقره و آلیاژهای آن در مقابل تیره شدن بدون افت خواص الکتریکی آن حتی در محیط های با خوردگی بالا می باشد.

 

 

پروسه AG 110 S آنتی تارنیش نقره (Anti-tarnish)

محصولی کارآمد جهت جلوگیری از تغییر رنگ پوشش های نقره و افزایش دوام و زیبایی آنها که به روش غوطه وری بر روی قطعات اعمال می شود. پایداری محلول و راندمان بالا از جمله ویژگی های این محصول می باشد.

آبکاری نقره آنتی تارنیش نقره

بازدید: 8924
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک