الکترولس نیکل


الکترولس نیکلElectroless Nickel plating

 

الکترولس نیکل آبکاری نیکل

 

حداکثـر سختی

فرایند الکترولس نیکل  SLOTONIP 70 A

اشلوتر فرایند ویژه ای را برای پوشش دادن الکترولس نیکل با درصد های متفاوت فسفر ارائه می نماید.

ویژگی این فرایند پایداری و سرعت پوشش دهی بسیار بالاست. استفاده از این فرایندها بسیار ساده و مقرون به صرفه می باشد.

الکترولس نیکل آبکاری نیکل  الکترولس نیکل آبکاری نیکل

سایر پروسه های الکترولس نیکل:

SLOTONIP 90

فرآیندالکترولس نیکل اشلوتونیپ 90 جهت ایجاد رسوب شیمیایی نیکل- فسفر برروی فلزات و غیرفلزات استفاده می شود. ظاهر پوشش نیمه براق تا براق و حاوی % 5/10- 5/11فسفر می باشد . فرآیند خصوصاً در مواردی که نیاز به مقاومت به خوردگی بالا باشد بکار می رود . کارکردن با این حمام و نگهداری آن آسان است . سرعت رسوب تقریباً µm/hr 13-10 می باشد.

SLOTONIP 60 ( نیکل - بور )

فرآیند الکترولس نیکل اشلوتونیپ 60 جهت پوشش الکترولس نیکل بر روی پلاستیک وسرامیکها بکار می رود که توسعه یافته محلول الکترولس   NIBODUR GJN می باشد.فرآیند الکترولس اشلوتونیپ 60  در درجه حرارت C  ْ 50 و 5/5 = pH کار می کند.

SLOTONIP 80 ( مخصوص پلاستیک و غیر فلزات )

فرآیندالکترولس نیکل اشلوتونیپ 80 اختصاصاً جهت پوشش الکترولس نیکل برروی مواد پلاستیکی و سرامیکی توسعه یافته است .نیکل فرآیند پوشش آلیاژی نیکل- فسفر را با استفاده از احیا کننده هیپوفسفیت ایجاد می کند . دمای کاری این محلول60 و  pH  آن برابر 5/5 می باشد . قطعات پلاستیکی یا سرامیکی در صورتیکه بمدت 10 دقیقه در این حمام پوشش دهی شوند بدون هیچگونه مشکلی می توان سایر پوششهای آبکاری الکتریکی را بر روی آنها اعمال نمود.

SLOTONIP 30 - 1

الکترولس نیکل اشلوتونیپ 1- 30 یکی از فرآیندهای الکترولس اشلوتر برای رسوب پوششهای نیکل- فسفر روی فلزات و مواد غیر فلزی می باشد. لایه های نیکل رسوب کرده نیمه براق تا براق بوده ودارای محتوای فسفر10-5/8 % می باشد .کارکردن با این حمام ونگهداری آن آسان بوده و پایداری بسیار بالایی دارد . در صورتیکه شارژ محلول به موقع و مرتب انجام گردد رسوب دهی نیکل به میزان g/l 70 امکان پذیر خواهد بود. سرعت پوشش دهی اولیه حمام μm/h 18-15 می باشد که بعد از رسوب g/l60  نیکل سرعت آن به μm/h 12-10 تقلیل می یابد .

 

SLOTONIP 30 - 3

فرآیند الکترولس اشلوتونیپ 3- 30 جهت پوشش الکترولس نیکل – فسفر بر روی فلزات و مواد غیر فلزی بکار گرفته می شود. رسوب نیکل حاصل ، نیمه براق تا براق با درصد فسفر %9-7 می باشد. کارکردن با این حمام و نگهداری آن آسان بوده وپایداری بسیار بالایی دارد. در صورتیکه شارژمحلول بموقع و مرتب انجام گیرد رسوب نیکل به میزان g/l 70 امکان پذیر خواهد بود. سرعت پوشش دهی اولیه حمام  μm/h 18-15می باشد که بعد از رسوب g/l60 نیکل به μm/h 12-10 کاهش می یابد .

 

SLOTONIP VN20

این فرایند ، لایه مقدماتی الکترولس نیکل را بر روی قطعات آلومینیوم و آلیاژهای آن ایجاد می نماید .در واقع بعنوان زیر لایه فرایند الکترولس نیکل اصلی به کار رفته می شود تا بدین ترتیب از ورود فلز روی از حمام زینکاته به درون حمام اصلی جلوگیری بعمل آید . شایان ذکر است که این فرایند در دمای محیط بکار گرفته می شود .

 

 

بازدید: 12806
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک