کروماته


 

کروماته پسیواسیون آبکاری آبکاری کروم

تنوع رنگ

- کروماته زرد 6 ظرفیتی ( مایع ) METAPAS F YELLOW CA 

این فرآیند برای ایجاد کـروماته زرد بر روی پوششهای گالوانیزه و برای هر دو سیستم آویز و بارل مورد استفاده قرار می گیرد .Metapas F Yellow  بصورت مایع غلیظ ( کنسانتره ) مورد استفاده قرار می گیرد

 

- کروماته زیتونی6 ظرفیتی Metapas Olive CA

این فرآیند برای ایجاد لایه کروماته زیتونی بر روی پو شش­های گالوانیزه و کادمیم بدست آمده از محلول ­های اسیدی مناسب است. Metapas Olive  باعث ایجاد پوشش سبز زیتونی می­شود که برای هر دو سیستم آویز و بارل قابل استفاده است.

 

- کروماته مشکی6 ظرفیتیMETAPAS – B- BLACK 

افرآیند پسیواسیون مشکی برای کروماته کردن پوششهای روی (گالوانیزه) بکار برده می شود . این فرآیند قابلیت کروماته کردن قطعات آبکاری شده در محلولهای اسیدی و قلیایی را دارا می باشد.
 

-پسیواسیون زرد 3 ظرفیتی   SLOTOPAS PC 1210  

فرآیند برای پسیواسیون قطعات گالوانیزه بدون کرم شش ظرفیتی مورد استفاده قرار می گیرد و به رنگ زرد می باشد .فرآیند کروماته زرد SLOTOPAS G 10 بصورت غوطه وری بوده و لایه محافظ زرد-سبز روی قطعات آبکاری شده گالوانیزه بوجود می آورد .

 

-پسیواسیون الوان 3 ظرفیتی SLOTOPAS  HK  10 

فرآیند SLOTOPAS HK 10 برای پسیواسیون قطعات گالوانیزه بدون کروم شش ظرفیتی می باشد. پوشش پسیواسیون صله سطح قوس قزحی از رنگهای آبی زرد -سبز برروی پوشش روی (گالوانیزه) و سطحی سبز - زرد بر روی آلیاژی روی آهن ایجاد می کند که مقاومت به خوردگی آن معادل پوشش پسیواسیون زرد حاصل از محلول حاوی کرم شش ظرفیتی می باشد.

 

-پسیواسیون آبی3 ظرفیتی SLOTOPAS Z 20 Blue 

فرآیند پسیواسیون آبی شامل یونهای کرم سه ظرفیتی و فلوئورید و ممانعت کننده آهن بوده و عاری از یون کرم شش ظرفیتی می باشد . محلول کروماته آبیSLOTOPAS Z 20 یک لایه پوشش یکنواخت به رنگ آبی بنفش بر روی پوشش گالوانیزه بوجود می آورد که باعث بالارفتن مقاومت به خوردگی قطعه می گردد.

 

-پسیواسیون مشکی 3 ظرفیتی SLOTOPAS Z 60 

این فرآیند بدون کرم شش ظرفیتی بوده و جهت ایجاد پوشش پسیو کروماته مشکی روی قطعات حاصل از حمام روی قلیایی مورد استفاده قرار می گیرد.مقاومت به خوردگی آن بسیار عالی است و با محلولهای کروماته بر پایه کرم شش ظرفیتی برابری می کند.

- عملیا ت تکمیلی سیل کردن پس از کروماته کاری SLOTOFIN 10

فرآیند سیل کردن SLOTOFIN 10 پس ازمرحله کروماته کاری برروی سطح قطعات گالوانیزه یا گالوانیزه آلیاژی مورد استفاده قرارمی گیرد . اگر محلول Slotofin 10   فقط شامل افزودنی Slotofin 11   باشد بر روی سطح کروماته پس از خشک کردن یک لایه محافظ شفاف بدست می آید که باعث افزایش مقاومت به خوردگی شده و مقاومت در برابر اثرانگشت را نیز بهبود می بخشد.

- عملیا ت تکمیلی سیل کردن پس از کروماته کاریSLOTOFIN 20  

یک محلول قلیایی بدون کرم شش ظرفیتی شامل سیلیکات می باشد که به عنوان عملیا ت نهایی بر روی پوشش گالوانیزه یا آلیاژ روی ، بعد از کروماته شامل کرم شش یا بدون کرم شش ظرفیتی به منظور بهبود مقاومت بــه خوردگی مـــــورد استفاده قرار می گیرد .

- سایر فرآیندهای موجود :

METAPAS CC

جهت افزایش چسبندگی و مقاومت خوردگی بیشتر می توان از عملیات تکمیلی METAPAS CC قبل از خشک کردن و بعد از کروماته کاری استفاده نمود.

METAPAS CF

فرآیند غوطه وری نهایی محلول CF به عنوان یک عملیات تکمیلی پس از اعمال پوشش های کروماته مشکی و زیتونی بر روی قطعاتی که آبکاری روی و یا آلیاژ روی شده اند ، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

انواع فرآیندهای پسیواسیون و کروماته برای آلیاژهای روی- نیکل و روی- آهن

 

 

- کروماته مشکی برای پوشش گالوانیزهآلیاژی روی آهن  SLOTOPAS ZE 160

پسیواسیون مشکی یک فرآیند بدون نقره بوده که یک لایه کروماته مشکی یکنواخت برروی پوشش آلیاژی روی آهن با %6/0- 3/0 آهن و روی کبالت با2 /1- 6/0 % کبالت بوجود می آورد. کروماته مشکی اشلوتوپس ZE 10 یک فرآیند دو مرحله ای است ( کروماته کردن و به دنبال آن استفاده از عملیات غوطه وری نهایی ) که هم برای سیستم بارل و هم برای سیستم آویز کاملاً مناسب می باشد .

پسیواسیون شفاف ZN T 80

فرآیند کروماته SLOTOPAS ZN T 80  جهت ایجاد لایه کروماته شفاف روی پوششهای گالوانیزه آلیاژی روی نیکل مورد استفاده قرار می گیرد .

این فرآیند بر پایه کرم سه ظرفیتی بوده و لایه ای یکنواخت و شفاف با مقاومت به خوردگی بالا ایجاد می نماید .

- پسیواسیون مشکی ZN  300

محلول کروماته SLOTOPAS ZN 300  ایجاد لایه مشکی و رنگین کمانی ضعیف بعد از عملیات لاک و پوشش تکمیلی، بر روی پوششهای روی-نیکل می نماید.

فرآیند کروماته SLOTOPAS ZN 300  به همراه عملیاتلاک از سری SLOTOFIN ایجاد پوشش مشکی یکنواخت بر روی سطح، با مقاومت خوردگی بالا می نماید.

- پسیواسیون زرد روی - نیکل  SLOTOPAS ZNC 50

این فرایند جهت ایجاد پوشش پسیواسیون زرد بروی پوشش گالوانیزه آلیاژی روی - نیکل با مقاومت به خوردگی بسیار عالی بکار می رود .

- پسیواسیون آبی روی- نیکل SLOTOPAS ZNB 60

این فرایند جهت ایجاد پوشش پسیواسیون آبی بروی پوشش گالوانیزه آلیاژی روی - نیکل با مقاومت به خوردگی بسیار عالی بکار می رود .

 

کروماته پسیواسیون آبکاری آبکاری کروم

بازدید: 10770
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک