رودیوم


 

محلول رودیوم سفید وانی براق Diamond Bright سفید قلمی Brush Plating سیاه قلمی Brush Plating سیاه وانی براق Umicore آبکاری فلزات گران بها

 

 

1 - محلول رودیوم براق  RHODUNA ® J1

 • پوشش سفید  با براقیت بالا  
 • قدرت پرتاب بسیار عالی
 • مقاومت تماسی الکتریکی پایین
 • مقاومت مناسب در برابر تیره و کدر شدن ، خوردگی ، سایش
 • کاربرد تزئینی
 • ضخامت پوشش تاμm 0.3(میکرون)

محلول رودیوم سفید وانی براق Diamond Bright سفید قلمی Brush Plating سیاه قلمی Brush Plating سیاه وانی براق Umicore آبکاری فلزات گران بها

محلول رودیوم براق RHODUNA ® J1

 

 

2 - محلول رودیوم  براق RHODUNA® Diamond Bright

 • پوشش سفید  با براقیت فوق العاده بالا
 • سرعت پوشش دهی بالا
 •  قدرت پرتاب عالی
 • مقاومت مناسب در برابر تیره و کدر شدن ، خوردگی ، سایش
 • سختی بالا
 • کاربرد تزئینی
 • ضخامت پوشش تاμm 5  (میکرون

محلول رودیوم سفید وانی براق Diamond Bright سفید قلمی Brush Plating سیاه قلمی Brush Plating سیاه وانی براق Umicore آبکاری فلزات گران بها

محلول رودیوم  براق RHODUNA® Diamond Bright

 

 

محلول رودیوم سفید وانی براق Diamond Bright سفید قلمی Brush Plating سیاه قلمی Brush Plating سیاه وانی براق Umicore آبکاری فلزات گران بها

نمونه محصول آبکاری شده با

محلول رودیوم  براق RHODUNA® Diamond Bright

 

 

3 - محلول رودیوم سیاه  RHODUNA ® 470 Black

 • پوشش های زغالی رنگ تا  سیاه پررنگ
 • کاربرد  تزئینی
 • درجه قابل تنظیم سیاهی
 • ثبات رنگی مطلوب با حفظ براقیت
 • مقاومت در برابر سایش بسته به درجه سیاهی از خوب تا عالی
 • مقاومت در برابرتیره و کدر شدن
 • نگهداری آسان و راحت
 • ضخامت پوشش تا μm 0.3(میکرون)

محلول رودیوم سفید وانی براق Diamond Bright سفید قلمی Brush Plating سیاه قلمی Brush Plating سیاه وانی براق Umicore آبکاری فلزات گران بها

محلول رودیوم سیاه  RHODUNA ® 470 Black

 

محلول رودیوم سفید وانی براق Diamond Bright سفید قلمی Brush Plating سیاه قلمی Brush Plating سیاه وانی براق Umicore آبکاری فلزات گران بها

نمونه محصول آبکاری شده با

محلول رودیوم سیاه  RHODUNA ® 470 Black

 

 

 

4 - محلول رودیوم RHODUNA ® 271 (Brush Plating)

 • دارای پوشش های  روشن  و براق
 • سرعت آبکاری بالا
 • قدرت پوشش دهی بالا
 • مقاوم در برابر سایش
 •  ضخامت پوشش تا μm 0.1(میکرون)

محلول رودیوم سفید وانی براق Diamond Bright سفید قلمی Brush Plating سیاه قلمی Brush Plating سیاه وانی براق Umicore آبکاری فلزات گران بها

محلول رودیوم RHODUNA ® 271 ( Brush Plating )

 

 

5 - محلول رودیوم سیاه RHODUNA ® 275 Black (Brush Plating) 

 • دارای پوششهای  تیره  و براق
 • مقاوم در برابر سایش
 • سرعت آبکاری بالا
 •  قدرت پوشش دهی بالا
 • ضخامت پوشش تا μm 0.1 (میکرون)

محلول رودیوم سفید وانی براق Diamond Bright سفید قلمی Brush Plating سیاه قلمی Brush Plating سیاه وانی براق Umicore آبکاری فلزات گران بها

محلول رودیوم سیاه RHODUNA ® 275 Black  Brush Plating) )

بازدید: 42698
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک