محصولات Umicore - نقره و آنتی تارنیش نقره


 

آبکاری نقره،محلول آبکاری نقره براق،محلول آبکاری نقره سخت محلول آبکاری آنتی تارنیش،پوشش ضد لک نقره ، پوشش ضد تیرگی، آبکاری فلزات گران بها

 

1- محلول نقره براق   621 BrightARGUNA ®  

 • دارای پوشش روشن و براق
 • مناسب برای درجه حرارت بالا
 • قدرت پرتاب بسیار خوب
 • توزیع یکنواخت ضخامت

آبکاری نقره،محلول آبکاری نقره براق،محلول آبکاری نقره سخت محلول آبکاری آنتی تارنیش،پوشش ضد لک نقره ، پوشش ضد تیرگی، آبکاری فلزات گران بها

نمونه قطعه آبکاری شده

 

 

آبکاری نقره،محلول آبکاری نقره براق،محلول آبکاری نقره سخت محلول آبکاری آنتی تارنیش،پوشش ضد لک نقره ، پوشش ضد تیرگی، آبکاری فلزات گران بها

 621 BrightARGUNA ®

 

2-  محلول نقره سخت   630 GAM HardARGUNA ® 

 • مقاومت سایش خوب
 • خواص الکترولیتی عالی حتی برای کاربردهای ولتاژ بالا
 • مناسب برای آبکاری رک ( آویز ) و بارل

آبکاری نقره،محلول آبکاری نقره براق،محلول آبکاری نقره سخت محلول آبکاری آنتی تارنیش،پوشش ضد لک نقره ، پوشش ضد تیرگی، آبکاری فلزات گران بها

آبکاری نقره،محلول آبکاری نقره براق،محلول آبکاری نقره سخت محلول آبکاری آنتی تارنیش،پوشش ضد لک نقره ، پوشش ضد تیرگی، آبکاری فلزات گران بها

 630 GAM HardARGUNA ® 

 

3- فرایند حفاظت از تیـــره و کدر شدن سطـــح   Umicore Antitarnish 616 PLUS 

 • جهت  محافظت ضد لکه نقره ( جلوگیری از تیره  و کدر شدن ) بر اساس نانو تکنولوژی بصورت الکترولیتی ( برقی)
 • دافع لکه و آب
 • محافظ در برابر صدمات  مکانیکی (خراش و سایش)
 • برای کاربردهای  تزئینی و تکنیکی
 • دارای طول عمر طولانی
 • پایداری پوشش

آبکاری نقره،محلول آبکاری نقره براق،محلول آبکاری نقره سخت محلول آبکاری آنتی تارنیش،پوشش ضد لک نقره ، پوشش ضد تیرگی، آبکاری فلزات گران بها

نمونه قطعه آبکاری شده

 

آبکاری نقره،محلول آبکاری نقره براق،محلول آبکاری نقره سخت محلول آبکاری آنتی تارنیش،پوشش ضد لک نقره ، پوشش ضد تیرگی، آبکاری فلزات گران بها

نمونه قطعه آبکاری شده

 

آبکاری نقره،محلول آبکاری نقره براق،محلول آبکاری نقره سخت محلول آبکاری آنتی تارنیش،پوشش ضد لک نقره ، پوشش ضد تیرگی، آبکاری فلزات گران بها

Umicore Antitarnish 616

بازدید: 6852
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک