محصولات Umicore - پلاتین


محلول آبکاری پلاتین،پلاتین،روتینیوم،یومیکور،آبکاری فلزات گران بها،آبکاری پلاتین

 

 

محلول پلاتین روتنیوم   Alloy 1 Platinum  RutheniumPLATUNA® 

  •  دارای کاربرد تزئینی
  •  پوشش روشن و سفید
  •  براقیت فوق العاده بالا
  • مقاومت فوق العاده در برابر سایش

 

 

محلول آبکاری پلاتین،پلاتین،روتینیوم،یومیکور،آبکاری فلزات گران بها،آبکاری پلاتین

نمونه قطعه آبکاری شده

 

محلول آبکاری پلاتین،پلاتین،روتینیوم،یومیکور،آبکاری فلزات گران بها،آبکاری پلاتین

Alloy 1 Platinum RutheniumPLATUNA®

 

بازدید: 4925
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک