محصولات Umicore - برنز سقید


سفید براق،برنز سفید،جایگزین پوشش نیکل و نقره،پوشش سفید و براق،مقاوم در برابر تیرگی،مقاوم در برابر خوردگی

 

برنز سفید و طلایی MIRALLOY®

  • جایگزین پوشش نیکل و نقره
  • پوشش های سفید و براق
  • عاری از فلزات سنگین کروم و کبالت و .....
  • مقاوم در برابر تیره و لکه دارشدن و خوردگی
  • امکان ترکیب با فلزات گرانبها
  • پوشش ها مطابق استاندارد RoHS

 

سفید براق،برنز سفید،جایگزین پوشش نیکل و نقره،پوشش سفید و براق،مقاوم در برابر تیرگی،مقاوم در برابر خوردگیسفید براق،برنز سفید،جایگزین پوشش نیکل و نقره،پوشش سفید و براق،مقاوم در برابر تیرگی،مقاوم در برابر خوردگی

برنز سفید و طلایی

بازدید: 5631
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک