دستاوردها


 1 : دستگاه جدا کننده روغن و لجن از فرایند های چربیگیری

 ( ( oil and sludge separator

از آنجایی که اکثر قطعات مورد نیاز برای آبکاری ، فرایند های تمیزکاری سطح را تجربه می نمایند ، از همین رو زدایش ترکیبات جانبی نظیر واکس ، گیریس ، روغن ، براده و ... ناشی از از فرایند های مذکور اهمیت بالایی دارد . در این میان فرایند چربیگیری نقش حیاتی در تضمین زدایش آلودگی های ذکر شده را دارد . از همین رو ، به جهت افزایش طول عمر و نیز بهبود فرایند چربیگیری ، شرکت ایران بورد الکترونیک دستگاه جدا کننده روغن و لجن را پیشنهاد می نماید .

 

 

2بکارگیزی پمپ فیلترهای عمودی در وانهای ابکاری جایگزین پمپ های افقی با کارایی و طوب عمر بسیار بالا و سهولت نگهداری 

 

 

 

3 : پروسه مخصوص آماده سازی شیرآلات بهداشتی با بکارگیری تکنولوژی چربیگیری آب گریز

( hydrophobic degreasing process )

همواره دستیابی به قطعات عاری از هرگونه آلودگی از جمله مهمترین وظایف مراحل آماده سازی قطعات ، پیش از آبکاری می باشد . اهمیت این موضوع در آبکاری قطعاتی که دارای پیچیدگی هندسی می باشد ، دوچندان خواهد بود . از همین رو شرکت ایران بورد الکترونیک تکنولوژی چربیگیری آبگریز را با هدف زدایش کامل آلودگی ها از قطعات شیرآلات توصیه می نماید .

 

بازدید: 4539
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک