فن،هواکش ،تهویه وان و سالن های آبکاری

فن،هواکش ،تهویه وان و سالن های آبکاری


طراحی و ساخت هود ، لوله وسیستم های هواکش خطوط ابکاری با ورق PP آلمانی در ابعاد و اشکال مختلف با

کمک نرم افزارهای محاسبه و طراحی دبی خروجی هوا از سطح وانها