همکاری با دانشگاه های کشور در پروژه های تحقیقاتی و کاربردی


 

 

شرکت ایران بورد الکترونیک همکاری و ارتباط نزدیکی با دانشگاه های صنعتی کشور از جمله دانشگاه های تهران ، صنعتی شریف ، علم و صنعت ، دانشگاه تربیت مدرس ، صنعتی اصفهان در زمینه اجرای پروژه های تحقیقاتی در مقاطع دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی وبازدیدهای صنعتی داشته است که مهترین موارد همکاری عبارتند از :

1- راه اندازی خط پایلوت ، آزمایشگاه کامل آبکاری در دانشکده مهندسی شیمی نفت دانشگاه شریف و برگذاری دوره های آموزش آبکاری در آن.

2-تامین مواد اولیه و تجهیزات آبکاری برای دانشگاه های کشور .

3- همکاری در اجرای پروژه های زیر :

 - آبکاری آلیاژی قلع - کبالت

 -آبکاری نیکل ضخیم

 - آبکاری کامپوزیت نیکل - آلومینا

 - آبکاری نیکل micro porous

 - تاثیر ناخالصی های فلزی و غیر فلزی - محلول های آبکاری کرم و مس اسیدی

  - الکترولس نیکل - فسفر- ذرات SIC

 

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی دانشگاه تهران از شرکت ایران بورد الکترونیک و برخی مشتریان :

همکاری ایران بوردالکترونیک با دانشگاه های کشور در پروژه های تحقیقاتی و کاربردی

 

همکاری ایران بوردالکترونیک با دانشگاه های کشور در پروژه های تحقیقاتی و کاربردی

همکاری ایران بوردالکترونیک با دانشگاه های کشور در پروژه های تحقیقاتی و کاربردی

 

همکاری ایران بوردالکترونیک با دانشگاه های کشور در پروژه های تحقیقاتی و کاربردی

 

همکاری ایران بوردالکترونیک با دانشگاه های کشور در پروژه های تحقیقاتی و کاربردی

 

بازدید: 8406
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک