بازدید و آموزش مشتریان در خارج کشور


شرکت ایران بورد الکترونیک امکان اعزام مشتریان خود را برای آموزش های تکمیلی و حرفه ای به کشور های صاحب نام را فراهم نموده و تا کنون تعدادی از مشتریان در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی آبکاری در آلمان شرکت نموده اند .

اولین دوره آموزش در آزمایشگاه شرکت اشلوتر در دهه 50

اولین دوره آموزش در آزمایشگاه شرکت اشلوتر در دهه 50

 

بازدید از شرکت PAL توسط جمعی از متخصصین صنعت آبکاری - سال 1384

(در مورد خطوط آبکاری )

اولین دوره آموزش درایران بورد الکترونیک

 

مذاکره مدیران شرکت قطعه سازان رزن با شرکت Kamtress هند 

 

 بازدید مدیران شرکت پارس خزر از شرکت PAL

اولین دوره آموزش درایران بورد الکترونیک

 

آموزش کارشناس شرکت ایران برد الکترونیک توسط کارشناسان آلمانی

اولین دوره آموزش درایران بورد الکترونیک

بازدید: 8190
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک