مواد آبکاری اشلوتر المان

ترخیص و دریافت محموله مواد آبکاری ارسالی از اشلوتر المان

واردات مواد آبکاری از آلمان

سه شنبه ۳ تير ۱۳۹۹ | 02:56 ب.ظ

ترخیص و دریافت محموله مواد آبکاری ارسالی از اشلوتر المان

ترخیص و دریافت محموله مواد آبکاری ارسالی از اشلوتر المان در دوران پسا کرونا در شرکت ایران بورد الکترونیک.

در سخت ترین شرایط  همواره در کنار صنعتگران آبکاری کشور عزیزمان هستیم .

 

منبع: ibe-co.com
بازدید: 1730
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک