درگذشت بنیان گذار شرکت ایران برد الکترونیک

درگذشت بنیان گذار شرکت ایران برد الکترونیک

شاد روان محمود ضیاء آذر بنیان گذار شرکت ایران برد الکترونیک

سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ | 11:21 ب.ظ

درگذشت بنیان گذار شرکت ایران برد الکترونیک

منبع: ibe-co.com
بازدید: 1298
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک