دومین دستاوردهای نوین در صنعت

دومین دستاوردهای نوین آبکاری ( آبکاری شرکت اشلوتر در صنعت آبکاری ) در هتل سیمرغ تهران - سال 1382

صفحه 1 از 1 1
شرکت های همکار

http://www.schloetter.de/
مواد و تجهیزات آبکاری عمومی

http://ep.umicore.com/

مواد آبکاری فلزات گرانبها

http://www.palhk.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.mazurczak.de/

سیستم های گرمایش وکنترل دما محلول

اکوتکنو ایتالیا

http://www.kamtress.com/

خطوط تمام اتوماتیک آبکاری

http://www.hendor.com/

پمپ و فیلتر محلول های آبکاری

لاک الکتروفورتیک